Психологічна служба

У Полтавському професійному ліцеї працює практичний психолог Вільхова Наталія Вікторівна

ВІЛЬХОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Освіта:

повна вища– Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г Короленка.

Спеціальність:

психологія.

Кваліфікація:

магістр практичної психології, викладач психології.

Життєве кредо:

«Дорога довжиною у тисячу миль починається з першого кроку».

Професійне кредо:

«У всьому, що відбувається, потрібно шукати плюси, і вони обов’язково знайдуться».

Проблема, над якою працює психологічна служба:

підтримка і зміцнення психічного здоров'я учнів, сприяння процесу адаптації в закладі освіти, формування в учнів установки на здоровий спосіб життя та повноцінний всебічний розвиток особистості.

Завданнями діяльності практичного психолога Полтавського професійного ліцею:

– забезпечення якості і доступності психологічних послуг учням, батькам та працівникам ліцею;
– підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;
– психологічна допомога учням та працівникам в кризових та стресових ситуаціях; попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;
– сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;
– формування навичок психічної саморегуляції.
    Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законом України, Конвенцією про права дитини, чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи України, Етичним кодексом психолога.

Діяльність психологічної служби включає головні напрямки:

– діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
– профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
– навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
– консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
– зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
– просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

ОСТАННІ НОВИНИ