Для проведення виробничого навчання в ліцеї  функціонують такі майстерні та лабораторії:
  • столярних робіт,
  • оздоблювальних робіт,
  • електрогазозварювальних робіт,
  • мулярних робіт,
  • комп’ютерних робіт,
  • організації обслуговування,
  • кухня-лабораторія.
Тут створені робочі місця для виконання учнями передбачених навчальною програмою завдань. Майстерні та лабораторії укомплектовані необхідними інструментами, механізмами, тренувальними пристроями, устаткуванням, мають сучасний інтер’єр та належне навчально-методичне забезпечення: плакати, таблиці, інструкційно-технологічні карти, макети, моделі, муляжі, натуральні зразки, роздавальний матеріал та мультимедійні презентації.
У майстернях та лабораторіях учні набувають навичок раціональної організації робочого місця, оволодівають професійними вміннями з виконання операцій і комплексів робіт в технологічній послідовності, засвоюють виробничу культуру, навчаються раціональному використанню часу, дотриманню вимог охорони праці, виробничої та технологічної дисципліни.

Майстерня столярних робіт

Майстерня кам'яних робіт

Комп'ютерна лабораторія №2

Майстерня оздоблювальних робіт

Майстерня електрогазозварювальних робіт

Кухня-лабораторія

Майстерня лицювальників-плиточників

Комп'ютерна лабораторія №1

Майстерня організації обслуговування